O EUNIC

Stowarzyszenie European Union National Institutes for Culture to Stowarzyszenie Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej, stawiające sobie za zadanie wspólne działania instytucji kulturalnych, wymianę doświadczeń i umiejętności oraz współpracę z lokalnymi partnerami (w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury) oraz Komisją Europejską.

Misją EUNIC jest promocja wartości europejskich, wspieranie kulturowej różnorodności w Unii Europejskiej i poza nią. Stowarzyszenie działa na takich polach jak sztuka, literatura, edukacja, wielojęzyczność, nauka oraz dialog międzykulturowy.

Lokalne jednostki w Polsce to EUNIC Warszawa i EUNIC Kraków, umożliwiające współpracę lokalnych instytutów kultury i polskich partnerów.

EUNIC Warszawa to blisko 30 aktywnych członków, członków stowarzyszonych i partnerów (mogą nimi być instytuty kultury, ambasady
i lokalne, polskie instytucje kulturalne). 

Wśród realizowanych co roku projektów EUNIC Warszawa, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta, warto wymienić m.in. Europejski Dzień Języków, Międzynarodowy Dzień Tłumacza czy Spoke’N’Word Festival. Ponadto EUNIC organizuje także konferencje, choćby takie, jak: “Kobiety wobec wyzwań dekady 2020-2030”​ (2020) czy “Gdyby – Społeczne Projektowanie Zrównoważonych Miast” (2020).

Organizatorzy

eunic

Instytuty

eunic

Partnerzy

  

Patroni medialni

eunic