Gwiazdy bliskie śmierci
Jean Portante

Co zrobią klucze
kiedy znikną od nich dziurki
a gwiazdy
niczym bliskie śmierci oliwki
bez pukania wejdą do pokoju

i co zrobi pokój
w chwili gdy nadejdą zbiory

kto powie drodze mlecznej
by złożyła i zabrała swoje prześcieradło

ty kiedy ten zadawacz pytań pójdzie sobie
będziesz mogła poskromić mrugające iskry
w kominku a rozlanemu mleku
tylko wygładzisz skórę

lepiej czuwać nad ogniem pod kluczem
niż rozniecać wielką niedźwiedzicę
nocą wszyscy śpiący mają tysiąc lat

żeby począć śmierć wystarczy talerzyk oliwek
i miseczka wieczności

 

Z tomu: La Tristesse cosmique (Kosmiczny smutek)
Editions PHI

 

                   

Przełożył
Wawrzyniec Brzozowski

Etoiles presque mortes
Jean Portante

Que feront les clés
quand les serrures auront disparu
et que les étoiles
comme des olives presque mortes
entreront sans frapper dans la chambre

et la chambre que fera-t-elle
au moment de la récolte

qui dira à la voix lactée
de ramasser son drap et de le replier

toi quand le poseur de questions s’en ira
tu seras capable de dompter les étincelles filantes
dans la cheminée et du lait renversé
tu ne lisseras que la peau

mieux vaut veiller un feu verrouillé
que rallumer la grande ourse
de nuit tous les dormeurs ont mille ans

pour faire un mort il faut une assiette
d’olives et un bol d’éternité.

 

La Tristesse cosmique
paru aux Editions PHI

Jean Portante, ur. w 1950 roku w Luksemburgu. Na jego twórczość składa się około 40 książek. Jest członkiem Académie Mallarmé, Institut Grand-Ducal i laureatem wielu nagród. Jego książki wydawane są w ponad dwudziestu krajach. Wydany w Polsce tomik Po trzęsieniu, został nominowany do nagrody Europejski Poeta Wolności 2020.

Jean Portante, born in 1950 in Luxembourg. He has published around 40 books. Jean is a member of Académie Mallarmé, Institut Grand-Ducal and a laureate of many awards. His works have appeared in over 20 countries. For his work Po trzęsieniu, published in Poland, he has been nominated for the European Poet of Freedom 2020 award.

Wawrzyniec Brzozowski, urodził się w 1953 roku w Polsce. Jest historykiem sztuki i tłumaczem literatury francuskojęzycznej.

 

Wawrzyniec Brzozowski, born in 1953 in Poland. Art historian and translator of French-language literature.