Dodo
Silke Scheuermann

To prawda, można być marzycielem zbyt wielkim
na to, by przeżyć. Razem z tobą pojawiały się zawsze
inne nieba. Inne gatunki, wyłącznie
przyjazne. Tak – aż zjawiliśmy się my.
Bóg dał nam wściekłość, mocne uczucie pozbawione
przedmiotu i nieprzynoszące korzyści oraz apetyt. Wówczas ty,
dodo, szybko przeniosłeś się na tamten świat,
w którym Alicja ciągle próbuje nauczyć się od ciebie
czarodziejskich zabaw. Ale nas to nie zadowala, my
chcemy, żebyś wrócił. Śliczny, naiwny, łatwowiernie budujący
gniazda na ziemi. Wyobrażamy sobie, że byłbyś miłym towarzyszem
naszych dzieci. Wierz mi: to już nie potrwa długo.
Dodo, odrodzisz się jak światło słoneczne
z nadejściem dnia. Obiecuję ci:
będziesz jednym z pierwszych, których stworzymy.


Z tomu: Skizze vom Gras: Gedichte (Szkic z trawy: wiersze)
© Schöffling & Co, Frankfurt 2014

 

                 

Przełożył
Tomasz Ososiński

Dodo
Silke Scheuermann

Es ist wahr, man kann zu verträumt sein
zum Überleben. Neben dir spazierten immer
mehrere Himmel einher. Ausschließlich
freundliche andere Arten. Nun ja – bis wir kamen.
Gott hat uns Wut geschenkt, dieses starke Gefühl
ohne Richtung und Nutzen, und Appetit. Du, Dodo,
bist dann rasch verschwunden, in diese andere Welt,
in der Alice ewig versucht, von dir Wunderland-Spiele
zu lernen. Aber uns reicht das nicht, wir wollen
dich wieder. Niedlich, naiv, mit deinen treudoofen Nestern
am Boden. Als harmlosen Kameraden für unsere Kinder
denken wir dich. Glaub mir: Wir sind fast so weit.
Dodo, du wirst wiedergeboren wie am Tag
das Sonnenlicht. Ich verspreche es dir:
Du wirst unter den ersten sein, die wir machen.

Silke Scheuermann, ur. w 1973 roku w Karlsruhe, niemiecka poetka i prozaiczka. Studiowała literaturoznawstwo i teatrologię w Frankfurcie nad Menem, Lipsku i Paryżu. Za swoją  twórczość otrzymała od 2001 ponad dwadzieścia nagród, wyróżnień i stypendiów m.in. stypendium w Villa Massimo w Rzymie (2009) i nagrodę Hölty’ego (2014), najwyżej dotowaną poetycką nagrodę obszaru niemieckojęzycznego, przyznaną za twórczość poetycką, w szczególności za tomik Skizze vom Gras, z którego pochodzi wiersz Dodo. Autorka otrzymała też nagrodę Bertolta Brechta (2016) oraz nagrodę Georga Christopha Lichtenberga (2017) za całokształt twórczości.

Silke Scheuermann, born in 1973 in Karlsruhe, German poet and prose writer. She studied Theatre and Literary Studies in Frankfurt-am-main, Leipzig and Paris. Since 2001, she has received more than 20 awards, commendations and fellowships for her works, including the Villa Massimo Fellowship (2009) and The Hölty Prize (2014), one of the most generous literary prizes in Germany, awarded in honour of her poetry work, especially for the volume Skizze vom Gras, which contains the poem Dodo. She has also received the Bertold Brecht Prize for Literature (2016) and the Georg Christoph Lichtenberg Lifetime Achievement Award.

Tomasz Ososiński, ur. w 1975 roku, germanista, filolog klasyczny i poeta, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Zajmuje się historią literatury niemieckiej, którą również tłumaczy. Przekładał m.in. teksty Friedricha Schlegla, Rainera Marii Rilkego, Gottfrieda Benna, Paula Celana, Judith Hermann, Elfriede Jelinek czy Jana Wagnera. Ostatnio w jego tłumaczeniu ukazał się m.in. tom z listami Rilkego o sztuce.

Tomasz Ososiński, born in 1975, a graduate in German Studies, a classical philologist and poet, works at the Warsaw School of Linguistics and at the University of Łódź. He deals with the history of German literature, which he also translates. He has translated, for example, texts by Friedrich Schlegel, Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn, Paul Celan, Judith Hermann, Elfriede Jelinek and Jan Wagner. Recently published was his translation of Rilke’s letters about art.