antropologia
Iryna Wikyrczak

muzyka ludzkości
jest wielogłosowa
są tylko strony świata niezmienne
ląd woda

jeden początek
prajęzyk
jeden na wszystkich kontynent

języki znikają
ocean pożera półwyspy i atole
topnieją lodowce i góry lodowe
wszystko powraca do pępka ziemi
na początek
do pierwszego dnia

żeby znowu przejść pełny cykl

 

                   

Przełożyła
Aneta Kamińska

антропологія
Iryna Wikyrczak

музика людства
багатоголоса
є лише сторони свiту незмiннi
суша вода

єдиний початок
прамова
єдиний на всiх материк

мови зникають
океан пожирає пiвострови i атоли
тануть льодовики i айсберги
усе повертається до пупа землi
на початок
у перший день

щоб знову пройти повний цик

Iryna Wikyrczak, ukraińska menedżerka kultury i poetka. Autorka tomików poezji: Rozmowa z anhełom oraz Zeitzug: Czernowitz-Prag-Wien. Tłumaczka Paryskiej żony Pauli McLain. Stypendystka programu Gaude Polonia. Od października 2019 roku pełni funkcję asystentki Olgi Tokarczuk i pracuje we Wrocławskim Domu Literatury.

Iryna Wikyrczak, a Ukrainian writer, poet and cultural manager. The author of the poetry volumes Rozmowa z anhełom as well as Zeitzug: Czernowitz-Prag-Wien. The translator of Paula McLain The Paris Wife (Paryska żona). A scholarship holder of the Gaude Polonia program. In October 2019 she became Olga Tokarczuk’s assistant. She works at the Wrocław Literature House.

Aneta Kamińska, poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka kilku tomików poetyckich. Wydała trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.

Aneta Kamińska, a poet and a translator of Ukrainian poetry. The author of several volumes of poetry. She has published three anthologies: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska and Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.