***
Julie Sten-Knudsen

wielki basen w rzymskim ogrodzie the getty villa
jest pusty. z powodu suszy, głosi napis na tablicy
rzeczywiście, sucho nam
gdy patrzymy na łuszczący się na dnie
błękit farby. a na zdjęciach wyglądało to tak pięknie
ale zdjęcia są z innego czasu
pusty basen to świadectwo odpowiedzialności
pokory w bliskości pyszniącej się architektury,
wyłączcie spryskiwacze, mówi gubernator
pozwólcie waszym trawnikom umrzeć. zacznijmy kochać rośliny
naturalnie zdolne do życia w tutejszym klimacie
sądziliśmy że nasze możliwości nie mają granic
a teraz słońce nas przypieka, jest czas pożółkłych trawników
czas martwych migdałowców, czas płonących lasów
czas wysychania studni
i sąsiadów wzajemnie kradnących sobie wodę

 

Z tomu Spor efter fugle (Ślady po ptakach), Gyldendal 2017

 

                   

Przełożyła
Bogusława Sochańska

***
Julie Sten-Knudsen

det store bassin i den romerske have i getty villa
er tomt. på grund af tørken, står der på et skilt
det er virkelig en tør fornemmelse
at stå og kigge på den lyseblå, afskallede maling
på bunden af bassinet. det ser ellers så flot ud på billederne
men billederne er fra en anden tid
det tomme bassin er et statement om ansvarlighed
om ydmyghed, midt i den prangende arkitektur
sluk jeres sprinklere, siger guvernøren
lad jeres græsplæner dø. lad os begynde at elske de planter
der har et naturligt talent for at vokse i det her klima
vi troede ikke der var nogen grænser for hvad vi kunne gøre
nu bliver vi svedet af solen. det her er de brune græsplæners tid
de døde mandeltræers tid, de store skovbrandes tid
en tid hvor brønde tørrer ud
og naboer stjæler drikkevand fra hinanden

Julie Sten-Knudsen, opublikowała cztery zbiory wierszy. Ukończyła literaturoznawstwo (MA) na Uniwersytecie Kopenhaskim i szkołę pisania kreatywnego Litterär Gestalt na Uniwersytecie w Göteborgu. Jej debiutancki tomik Hjem er en retning (2011) został uznany przez Państwową Fundację Sztuki (Danish Arts Council) za jedną z dziesięciu najlepszych książek roku, podobnie jak jej najnowszy tomik Spor efter fugle (2017), z którego pochodzi powyższy wiersz. Wiersze poetki były tłumaczone na angielski, niemiecki i szwedzki. Mieszka w Kopenhadze.

Julie Sten-Knudsen, a Danish poet. She has published four books of poetry. She holds an MA in Literature Studies from the University of Copenhagen and is additionally a graduate of the School of Literary Composition at the University of Gothenburg, Sweden. Her debut volume Hjem er en retning (Home Is a Direction, 2011) was named by the Danish Arts Council as one of the ten best books of the year, the same as her newest volume Spor efter fugle (2017), which contains this year’s Danish poem for Poems in the City. Her works have been translated into English, German and Swedish. She lives in Copenhagen.

Bogusława Sochańska, tłumaczka, autorka esejów poświęconych duńskiej literaturze i kulturze. Absolwentka filologii duńskiej na UAM, gdzie w latach 1980-1995 wykładała w Katedrze Skandynawistyki m.in. historię literatury duńskiej i translatologię. Za najważniejsze w swoim dorobku uważa przekłady twórczości H.Ch. Andersena. Jest laureatką m.in. Duńskiej Nagrody dla Tłumacza Literackiego 2014 i Nagrody Literackiej GDYNIA 2019 za przekład tomu poetyckiego Inger Christensen pt. alfabet.

Bogusława Sochańska, a translator and author of essays dedicated to Danish literature and culture. A graduate of Danish Philology at the Adam Mickiewicz University, where from 1980 to 1995 she was a lecturer in the History of Danish literature, and Translation Studies. The most important for her works are the translations of the works of Hans Christian Andersen. She is the laureate of many awards, including the Danish Translation Award 2014 and the Gdynia Literary Prize 2019 for translating Inger Christensen’s alfabet (alphabet).