Kot
Petr Hruška

Zwierzęta o wiele lepiej znają się na geometrii.
Czarny kot od razu znajduje
oś sytuacji,
środek miejsca,
złoty podział popołudnia i tam się układa.

 

W środku nocy siada,
kreśli swój kontur
i stwierdza,
że żadne miejsce nie jest jego.

 

                   

Przełożyła
Dorota Dobrew

Kočka
Petr Hruška

Zvířata ovládají podstatu geometrie mnohem lépe.
Černá kočka záhy nachází
osu situace,
střed místa,
zlatý řez odpoledne a uléhá do něj.

 

Vprostřed noci se posadí,
našpicuje svůj obrys
a zjistí,
že nikam nepatří.

Petr Hruška, ur. w 1964 r. w Ostrawie, czeski poeta, scenarzysta, historyk i teoretyk literatury. Pracuje w Czeskiej Akademii Nauk oraz jako wykładowca uniwersytecki. Jest autorem kilku zbiorów poezji, za tomik Darmata (2012) otrzymał Nagrodę Państwową za literaturę. Pisze również krótkie prozy i eseje. Jest autorem monografii Někde tady. Český básnik Karel Šiktanc (Gdzieś tutaj. Czeski poeta Karel Šiktanc, 2010) oraz współautorem prac z dziedziny historii czeskiej literatury. Jego utwory zostały przetłumaczone na wiele języków, Instytut Mikołowski wydał 2 tomiki poetyckie Petra Hruški w przekładzie Franciszka Nastulczyka: Mieszkalne niepokoje (2011) i Darmaty (2017). W przygotowaniu jest kolejny zbiór polskich przekładów jego wierszy.

Petr Hruška, born in 1964 in Ostrava, a Czech poet, screenwriter, historian, literary theoretician. He works at the Czech Academy of Sciences, equally as a university lecturer. His poetry collection Darmata (2012) won the Czech State Award for Literature. He writes also short prose and essays. Hruška is the author of the monograph Někde tady. Český básnik Karel Šiktanc (2010) and a co-author of works on the history of Czech literature. His works has been translated into many languages. Two volumes of poetry in the translation of Franciszek Nastulczykn: Mieszkalne niepokoje (2011) and Darmaty (2017) have been published by Instytut Mikołowski. Another collection of his poems in a Polish translation is under preparation.

Dorota Dobrew, tłumaczka literatury czeskiej (poezja: m.in. Viola Fischerová, Josef Topol, Pavel Švanda, Petr Borkovec, Pavel Zajíček, poeci czeskiego undergroundu i in.; proza: Karel Michal, Viola Fischerová, Květa Legátová, Jiří Kratochvil, Pavel Landovský i in.). Tłumaczy również z bułgarskiego (Damian Damianow, Elisaweta Bagriana, Dimiter Kenarov, Kristin Dimitrova, Płamen Dojnow). Laureatka nagrody Literatury na Świecie. Mieszka w Warszawie.

Dorota Dobrew, a translator of Czech literature (poetry: Viola Fischerová, Josef Topol, Pavel Švanda, Petr Borkovec, poets of the Czech underground and others, prose: Karel Michal, Viola Fischerová, Květa Legátová, and others). She also translates from Bulgarian (Damian Damianov, Elisaveta Bagriana, Dimiter Kenarov, Kristin Dimitrova, Plamen Doynov). Winner of the Literatura na Świecie award. Dorota lives in Warsaw.