***
Kristiina Ehin

Dokąd zmierzamy, my, ludzkie dzieci
lecąc nad wsiami, Mordorem, morzami
Czy potrafimy utrzymać stado?

Spotkamy się krótko w białowieskiej puszczy
worek z plastiku i cietrzew
zięba i ludzkie dziecko
sójka, żmija i puszczyk
mieszkańcy lasów i mórz
żubr i lisica o dziewięciu ogonach
miłość i strach


Razem wzlecimy nad wciąż rosnącą Saharą
z kłującym wściekle w gardłach piaskiem
Zatrzymamy się nad grzechoczącą wyspą plastiku
            na oceanie i uciekniemy z powrotem
nad Estonię, w strzępy pralasu podzielone między
siebie przez leśne duchy i harwestery

 

                   

Przełożyła
Anna Michalczuk-Podlecki

***
Kristiina Ehin

Kuhu me lendame inimeselapsed
maamajade Mordori ja mere kohal
Kas oskame hoida parve?

Białowieża põlismetsas saame korraks kokku
kilekott ja tedrekukk
metsvint ja inimeselaps
pasknäär rästik ja händkakk
metsa- ja mererahvas
piison ja libarebane
armastus ja hirm

Lendame koos ümber üha laieneva Sahara
kurgus torkimas liivaterade raev
Peatume ilmamere plagiseval plastsaarel ja pageme tagasi
Eestimaa laaneriismetesse
mida jagavad haldjad ja harvesterid

Kristiina Ehin, ur. w 1977 roku jest estońską poetką i nowelistką. Absolwentka folklorystyki estońskiej i porównawczej na Uniwersytecie w Tartu. Jak dotąd opublikowała osiem tomików poezji. W swojej twórczości stara się połączyć codzienność z mitycznością. Ehin jest laureatką kilku nagród, a jej dzieła zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków.

Kristiina Ehin, born in 1977, Estonian poet and novelist. She graduated from the Department of Estonian and Comparative Folklore at University of Tartu. To date she has published 8 volumes of poetry. In her work she tries to combine the everyday life with mythical. Ehin has been the laureate of a few awards and her works have been translated into over 20 languages.

Anna Michalczuk-Podlecki, ur. w Opolu, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, tłumaczka literatury estońskiej. Jej największe fascynacje to język, literatura i Estonia. Przełożyła z estońskiego m.in. utwory J. Kaplinskiego, P. Raud, J. Talveta, K. Ehin, M. Heinsaara. Autorka artykułów o literaturze estońskiej.

Anna Michalczuk-Podlecki, born in Opole, a graduate of Polish philology at the University of Wrocław, a member of the Polish Literary Translators Association, and a translator of Estonian literature. Her biggest fascinations are language, literature and Estonia. She has translated from Estonian works by J. Kaplinski, P. Raud, J. Talvet. K. Ehin, M. Heinsaar. Anna is the author of articles on Estonian literature.