Kwiat
Imtiaz Dharker

Jesteś tylko sobą, nie jesteś
sygnałem dla świata, by się zmienił,
ratunkiem dla ludzi czy choćby dla mnie. Jesteś

tu, jak ślimak albo małż, zwyczajnie;
jak liść wśród milionów liści,
jak morze lub najmniejsza z morskich istot,

po prostu. A jednak czytam twoją twarz
i widzę gwiazdę, która budzi się w oczach,
jak soki w liściu, przypływ pod księżycem.

Próbuję tego życia w tobie, chcę
myśleć jak ty, wyczuć, dlaczego zmienia się
puls; małe ciało, niewielki ciężar

na moich rękach. Bardziej niż siebie samą
chcę poznać, kim ty jesteś. To dar.
Kołyszę cię, a wszystko wokół nas ożywa.

Tuląc ciebie, otulam świat.
Niech będzie bezpieczny.

 

Luck is the Hook, Bloodaxe Books, 2018
www.bloodaxebooks.com

 

                   

Przełożyła
Renata Senktas

Bloom
Imtiaz Dharker

You are nothing more than yourself,
not a message sent to change the world,
not here to save mankind or even me. You are,

like a snail or molluse, only there;
like a leaf among thousands on a tree,
like the sea or the smallest of its creatures,

just there. And yet, and yet I watch your face
and see a star waking in your eyes
like sap-rise to a leaf, tide-rush to the moon.

I try to live the life inside your head, think
what you are thinking, feel what makes
your heart beat fast, small body, small weight

in my arms. More than my self, I want to know
you. This is the gift you give. Cradling you close
I feel the world and all its waking life.

Holding you, I hold the world,
wishing it for ever safe.

 

Luck is the Hook, Bloodaxe Books, 2018
www.bloodaxebooks.com

Imtiaz Dharker, poetka, artystka i dokumentalistka. W 2014 roku została odznaczona prestiżową nagrodą Queen’s Gold Medal for Poetry, jest również laureatką nagrody Cholmondeley Award oraz członkinią Royal Society of Literature. Wydała kilka zbiorów poezji: Purdah, Postcards from god, I Speak for the devil, The terrorist at my table, Leaving Fingerprints oraz Over the Moon.

Imtiaz Dharker, a poet, artist and documentary film-maker. Awarded the Queen’s Gold Medal for Poetry in 2014, recipient of the Cholmondeley Award and a Fellow of the Royal Society of Literature, her collections include Purdah, Postcards from god, I Speak for the devil, The terrorist at my table, Leaving Fingerprints as well as Over the Moon.

Renata Senktas, poetka i tłumaczka, autorka dwóch zbiorów poetyckich. Wiersze i przekłady publikowała m.in. w Literaturze na świecie, Faultline, Past Simple i Hvedekorn. Ostatnio przetłumaczyła bajkę Louisa MacNeice’a O sześciopensówce, która odturlała się od reszty.

Renata Senktas, a Polish poet and translator, the author of two poetry collections. Her work has appeared in many literary journals, including Literatura na świecie, Faultline, Past Simple and Hvedekorn. One of her most recent translations is Louis MacNeice’s story for children The Sixpence That Rolled Away.