co ci potrzebne
Friederike Mayröcker

dla Heinza Lunzera

 

co ci potrzebne? drzewo dom żeby
wymierzyć jak duże jak małe to życie człowieka
jak duże jak małe gdy podniesiesz wzrok na koronę
zagubisz się w bujnym zielonym pięknie
jak duże jak małe pomyślisz jak krótkie
twoje życie gdy porównać je z życiem drzew
potrzebne ci drzewo potrzebny ci dom
nie tylko dla ciebie jakiś kąt jakiś dach
żeby usiąść i myśleć i pospać i marzyć
i pisać i milczeć i zobaczyć brata
i gwiazdy i trawę i niebo i kwiat

 

w: Friederike Mayröcker, Gesammelte Gedichte [Wiersze zebrane] 1939-2003.
Red. Marcel Beyer.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004.
All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin

 

Ten i inne nowe przekłady wierszy Friederike Mayröcker
ukażą się w nr 5-6/2020 „Literatury na Świecie”
 

 

                 
Przełożył
Ryszard Wojnakowski

was brauchst du
Friederike Mayröcker

für Heinz Lunzer

 

was brauchst du? einen Baum ein Haus zu
ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch
wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone
dich verlierst in grüner üppiger Schönheit
wie groß wie klein bedenkst du wie kurz
dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume
du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach
zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen
zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund
die Gestirne das Gras die Blume den Himmel

 

aus: Friederike Mayröcker, Gesammelte Gedichte 1939-2003.
Herausgegeben von Marcel Beyer.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004.
Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin

Friederike Mayröcker, ur. w 1924 roku w Wiedniu, uznawana za jedną z najważniejszych współczesnych poetek niemieckojęzycznych. Jest również autorką próz i słuchowisk, częściowo pisanych wspólnie z jej nieżyjącym partnerem Ernstem Jandlem. Mayröcker nadal pracuje twórczo. Jej najnowsza książka to Pathos und Schwalbe (2018).

Friederike Mayröcker, born in 1924 in Vienna, recognized as one of the most important contemporary poets writing in German. She is the author of prose and radio plays, partly co-written with her partner Ernst Jandl, until his death. Mayröcker is still active in her creative work. Her latest book being Pathos und Schwalbe (2018).

 

Ryszard Wojnakowski, tłumacz i wydawca literatury niemieckojęzycznej. Otrzymał liczne nagrody m. in. Nagrodę im. Karla Dedeciusa 2009 za całokształt twórczości. Ma na swoim koncie ok. 120 publikacji książkowych, w tym kilkanaście tomów poezji (Mayröcker, Aichinger, Lavant). Od roku 2000 roku wydaje serię współczesnej poezji austriackiej.

Ryszard Wojnakowski, translator and publisher of German literature. The winner of numerous prizes and distinctions, including the 2009 Karl Dedecius Prize lifetime achievement award. He has published more than 120 books, including several volumes of poetry (Mayröcker, Aichinger, Lavant). Since 2000, he has published a bilingual series on contemporary Austrian poetry.