Przerywniki
Aine MacAodha

Jest koniec kwietnia.
Wiosna późno w tym roku
rozpoczyna nieskończoną wspinaczkę
aż na czubki wiśni
zlatują się ptaki
hymn w ogrodzie przed domem
ich śpiew przenika w głąb
niczym słuchanie Franza Haydna
jego smyczki dobiegają z
dawnych czasów nawiązują
łączność poprzez podcast
opowiadają o trudach i staraniach
artyście, którego początkowe zmagania
z umysłem, duszą, kiesą
wznoszą się i opadają z każdym
drgnięciem struny
odciągają myśli od zwykłych spraw
przerywniki, niczym ptasia pieśń
słyszana w dzielnicy dzieciństwa tęsknota
za odległymi horyzontami.

 

                   

Przełożyła
Anna Błasiak

Distractions
Aine MacAodha

It’s the end of April.
Spring late this year
begins its infinite ascent
to the tips of the cherry tree
birds come by often
a come-all-ye in the front garden
their songs reach an inner place
like listening to Franz Haydn
his strings reaching out
from centuries past making clear
contact in a podcast
channelling his toils and efforts
an artist whose initial struggles
with mind, soul, pocket
rise and fall with each
strike of the bow
altering my thoughts on outer things
a distraction, like the bird song often
heard in my childhood estate longing
for far flung horizons.

Aine MacAodha, ur. w 1963 roku w Omagh w Północnej Irlandii. Jej twórczość jest inspirowana zarówno historią jak i naturą danego miejsca. Opublikowała trzy tomiki poezji Where the Three rivers Meet, Guth An Anam (Głos Duszy) oraz najnowszy Landscape of Self (Lapwing Press, Belfast). Jej prace ukazały się także w antologii irlandzkiego haiku Bamboo Dreams (Anthology of Haiku Poetry from Ireland, Bamboo Dreams), oraz w wielu magazynach literackich, m.in. Glasgow Review, Enniscorthy Echo, Poethead Blog, Outburst magazine. Tłumaczona na język włoski i turecki.

Aine MacAodha, born in 1963, a 56-year-old poet from Omagh in Northern Ireland. Her writing is inspired by both the history and the nature of this region. She has published three volumes of poetry, Where the Three rivers Meet, Guth An Anam and, the most recent, Landscape of Self (Lapwing Press, Belfast).  Her poems were also included in Bamboo Dreams, an Anthology of Haiku Poetry from Ireland, and in many literary magazines including the Glasgow Review, Enniscorthy Echo, the Poethead Blog and Outburst magazine. Her poems have been translated into Italian and Turkish.

Anna Błasiak, tłumaczka, poetka, historyk sztuki. Pisze po polsku i po angielsku. Poezję publikowała w Więzi, Kwartalniku Artystycznym, ArtPapierze, Szafie, Śląskiej Strefie Gender, Nowym BregArcie, Obszarach Przepisanych i Interze (po polsku) oraz w Exiled Ink, The Blue Nib, Ink Sweat and Tears oraz Modern Poetry in Translation (po angielsku). W kwietniu 2020 r. ukaże się jej dwujęzyczna książka poetycka Kawiarnia przy St James Wrena w porze lunchu. Przełożyła ponad 40 książek z angielskiego na polski oraz kilka tekstów prozatorskich i poetyckich z polskiego na angielski. Tłumaczyła na polski poezję Marii Jastrzębskiej, Mary O’Donnell, Nessy O’Mahony, Martiny Evans, Vesny Goldsworthy, Elżbiety Wójcik-Leese, Tishani Doshi, Pascale Petit i Moyi Cannon. Współtworzy European Literature Network w Wielkiej Brytanii.

Anna Blasiak, a poet, translator and literature co-ordinator of the European Literature Network. She has translated over 40 books from English into Polish and some fiction and poetry from Polish into English. In addition to her book-length translations, her work has been published in Best European Fiction 2015, Asymptote, The Guardian, B O D Y Literature, Modern Poetry in Translation and York Literary Review. Anna writes poetry both in Polish and in English. Her bilingual book Kawiarnia przy St James’s Wrena w porze lunchu / Café by Wren’s St-James-in-the-Fields, Lunchtime will be out in April 2020.