Wersety dla dobrej ziemi
Tiziano Broggiato

A przecież kochałem cię jak żywicielkę
i w każdej podróży spinałem
obrzeża twoich pęknięć.
Mówią że się dusisz
i z nieskrywaną złością
buntujesz przeciwko wymierzanym razom.
Ja nie wierzę że ludzka małość
aż tak szkodzi twoim wielkim
obrotom.
Ty jednak wiesz swoje.
Że twój puls osłabiają
najgłębsze krwawienia
kobiecego cyklu.
A więc chodzi o to
by czekać na koniec
i odzyskać w ten sposób strzeliste sezony,
rozpoznać się w ostrości
ich prędkich migracji.

 

Z tomu: Città alla fine del mondo
Jaca Book, Milano, 2013

 

                 

Przełożył
Jarosław Mikołajewski

Versi per la buona terra
Tiziano Broggiato

 

 

Eppure ti ho amata come una nutrice
e in ogni mio viaggio ho raccolto
lembi delle tue fratture.
Si dice che stai per soffocare
e ti ribelli ai soprusi subiti
con invereconda ira.
Io non credo che l’umana pochezza
arrechi tanto danno al tuo immenso
vorticare.
Sorniona, tu invece sai
che è il ciclo femminile
ad alterarti i battiti
con estreme polluzioni.
Così, in fondo, si tratterà
di attenderne la fine
per ritrovare le tue arcuate stagioni,
per riconoscerci nella crudeltà
delle loro veloci migrazioni.

Tiziano Broggiato, ur. w 1953 roku w Vicenzy. Jest autorem tomików poezji: Parca lux (2001), Anticipo della notte (2006), Città alla fine del mondo (2013) i Preparazione alla pioggia (2015) oraz laureatem nagród Montale, Stowarzyszenia Czytelników Włoskich, im. Sandra Penny i Miasta Como. Był kuratorem antologii: Canti dall’universo (1988), Lune gemelle (1998) i Le città dell’anima (2017).

Tiziano Broggiato, born in 1953 in Vicenza. The author of the books of poetry: Parca lux (2001), Anticipo della notte (2006), Città alla fine del mondo (2013) and Preparazione alla pioggia (2015), a laureate of many awards, e.g.,: Montale, Como City, Sandro Penna. He was a curator for the anthologies: Canti dall’universo (1988), Lune gemelle (1998) and Le città dell’anima (2017).

Jarosław Mikołajewski, italianista, poeta i pisarz. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Laureat wielu nagród literackich i artystycznych. Przetłumaczył m.in. utwory Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Montalego i wielu innych oraz klasyki dziecięcej – Pinokia Carla Collodiego. Otrzymał wiele włoskich odznaczeń i nagród, m.in.: Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio Flaiano.

Jarosław Mikołajewski, Italian scholar, poet and writer. From 2006 to 2012 he was the director of the Polish Institute in Rome. He has won many literary and artistic awards. His translations included the works of Dante, Petrarch, Michelangelo, Leopardi, Montale and many others, as well as children’s classics such as Pinocchio by Carlo Collodi. He has received many Italian awards and prizes including Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio Flaiano.