***
Andrei Gamarț

Przypuszczam, że cierpienie
u ludzi wygląda tak samo.

Może oni też mają
porę roku na zakochanie,
wrażliwe ciało,
które wyciąga się ku światłu,
kwiaty, gotowe zaraz się otworzyć
i korzeń biały jak maminy włos.

Przypuszczam, że szczęście
u ludzi wygląda tak samo.

Trwa długo
i szybko się kończy.

 

                   

Przełożyła
Olga Bartosiewicz-Nikolaev

***
Andrei Gamarț

Presupun că durerea
este la fel și la oameni.

Poate au și ei
un anotimp al îndrăgostirii,
un corp vulnerabil
care se întinde după lumină,
niște flori abia așteptând să se desfacă
și o rădăcină albă ca părul mamei.

Presupun că fericirea
este la fel și la oameni.

Ține mult
și se termină repede.

Andrei Gamarț, ur. w 1980 roku, artysta wizualny i poeta. Współzałożyciel grupy literackiej Humanzone (Kiszyniów). Opublikował trzy tomy poezji: Zwyczajna czerwień (Roșul comun, Arc, 2001), Miara bliskości (Măsura aproapelui, Museum, 2004) oraz Ja mówię miłość (Eu spun dragoste, Samizdat, 2007). Obecnie żyje i pracuje w Bukareszcie.

Andrei Gamarț, born in 1980, a poet and visual artist. Co-founder of the literary group Humanzone (Chisinau). He has published three books of poetry: The usual red (Roșul comun, Arc, 2001), The distance nearby (Măsura aproapelui, Museum, 2004) as well as I speak love (Eu spun dragoste, Samizdat, 2007). He lives and works in Bucharest.

Olga Bartosiewicz-Nikolaev, doktor literaturoznawstwa, romanistka, rumunistka, tłumaczka, wykłada w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944). Uczestniczka międzynarodowego projektu dla tłumaczy i pisarzy CELA.

Olga Bartosiewicz-Nikolaev, Ph.D. in Literary Studies, an expert in Roman and Romanian studies, translator, lecturer at the Jagiellonian University’s Institute of Romance Philology. Olga is the author of the monograph Reconstructing Identity: Historical, Literary and Philosophical Contexts of B. Fundoianu's/Benjamin Fondane's works (1898-1944) (Tożsamość niejednoznaczna. Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898-1944)). She participates within the CELA international project for translators and authors.