Pieśń kwiatu pomarańczy
Nurullah Genç

Nie smuć się, jesteś niewidocznym lustrem!
Niech zamrożą albo spalą chwilę
Zabierz pory roku z milczącego świata
Nie bój się niech biel z żółcią zmiesza
Niech je zabiorą albo niech zostawią.

Ja znów z gałęzi spojrzę na niebo
Znów z ubolewaniem, znów z tysiącem żali
W rękach człowieka zostanie
Część minie z wiatrem odleci,
Część nie wezmę za moją

Za mną zasłona, krwawa chmura
Jestem w krainie pozbawionej snów
Spływają po mnie smętne wody
Tysiącem westchnień ozdobię słowa swoje
Choćby ludzie nie słyszeli pieśni mojej.

 

                 

Przełożył
Öztürk Emiroğlu

Portakal Çiçeğinin Şarkısı
Nurullah Genç

Görünmeyen bir aynasın, üzülme
An’ı dondursalar ve yaksalar da
Sessiz bir dünyadan al mevsimleri
Korkma ki sarıya karışsın beyaz
Alıp gitseler de, bıraksalar da

Ben yine bakarım dallardan göğe
Ben yine teessüf, bin yine heyhat
Elinde kalırım âdemoğlunun
Bir yanım rüzgârla savrulur gider
Diğerini benden saymasalar da

Ardımda bir perde, bir kanlı bulut
Rüya görmeyenler diyarındayım
Üzerimden akar kederli sular
Bin âhla bezerim nağmelerimi
İnsanlar şarkımı duymasalar da

Nurullah Genç, turecki poeta i wykładowca akademicki. W 1983 roku Ukończył Wydział Ekonomii i Nauk Administracyjnych na Uniwersytecie Atatürka w Erzurum. Na tym samym uniwersytecie zdobył tytuł magistra i doktora. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Handlowym w Stambule i prowadzi kursy z zakresu analizy przywództwa, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania i organizacji oraz międzynarodowej administracji biznesowej. Oprócz swoich prac naukowych w jego dorobku znajdują się trzy powieści i osiem książek poetyckich. Nagrodzony wieloma nagrodami, w swoich wierszach skupia się na swoim dzieciństwie, naturze, ludziach.

Nurullah Genç, Turkish poet and lecturer. He graduated from the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Atatürk University in Erzurum, where he gained his Ph.D. Currently he teaches at Istanbul Commerce University and here many subjects, chiefly Leadership Analysis, the Art of Management, Strategic Management, Business Management. He has published three novels and eight volumes of poetry, for which he has received numerous awards. In his works he focuses mostly on his childhood, nature and people.

Öztürk Emiroğlu, wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 2013 dyrektor Yunus Emre Enstitüsü Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie. W skład jego dorobku naukowego wchodzą książki, artykuły i referaty. Jest też autorem podręczników i skryptów, haseł encyklopedycznych, redaktorem naukowym książek, edytorem pracy pt. Historia Literatury Tureckiej i tłumaczem poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Świrszczynskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza,  Edwarda Stachury, Janusza Kukuły oraz innych poetów z języka polskiego na turecki. Oprócz tego przełożył Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Narlı, Muharrem Dayanç, Emel Koşar, Nurullah Genç z tureckiego na polski.

Öztürk Emiroğlu, lecturer at the Warsaw University Department of Turkology and Peoples of Central Asia within the Faculty of Oriental Studies, since 2013 the Director of Yunus Emre Enstitüsü in Warsaw. The author and editor of books, articles and academic papers. A translator of Polish poetry into Turkish. He has translated the poetry of Konstanty Ildefons Gałczyński, Anna Świrszczynska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Różewicz,  Edward Stachura, Janusz Kukuła and others into Turkish. His translations from Turkish to Polish have included the works of Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Narlı, Muharrem Dayanç, Emel Koşar, Nurullah Genç.